Skip to Main Content

İstanbul Bilgi Üniversitesi Tez Rehberi: Home

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesindeki Tezlere Nasıl Ulaşırım?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Açık Erişim Sistemi, kurumumuzun bünyesinde bulunan bölüm ve birimlerin entellektüel birikimini ve yayınlarını bir araya toplayarak, dijital açık arşiv oluşturur. Oluşturulan bu arşiv ile internet aracılığıyla uluslararası standartlarda kaynakların bilgisine ve kaynaklara erişim sağlanır. Açık erişim sistemi ile kurum bünyesinde üretilen 1200’den fazla tez, kitap, makale, bildiri, teknik rapor, fotoğraf, harita, ön baskı, veri setleri, görüntüler, ses ve video dosyaları, vb. gibi akademik çalışmalar arşivlenebilmektedir. Arşivlenen bu çalışmaların kayıtlarının, uluslararası standartlarda oluşturulmasını, böylece kaynakların uluslararası indekslerde yer alması sağlanır.
Kütüphanemizdeki elektronik tezlere https://openaccess.bilgi.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Açık Erişim sayfamızda bulunan “Advanced Search” alanından ayrıntılı arama yaparak konuya göre, yazara göre, bölüme göre, … vb. seçeneklerle tez aramalarınızı yapabilirsiniz.

Basılı tezlerimizi kütüphane kataloğumuzu (https://openaccess.bilgi.edu.tr/discover) kullanarak tarayabilir ve yer numarası ile rafında bulabilirsiniz.

​​​​​​

Türkiye’deki Tezlere Nasıl Ulaşırım?
YÖK tez merkezi, diğer adıyla Ulusal Tez Merkezi, Türkiye’deki üniversitelerin tamamında hazırlanmış
olan 540.000’in üzerinde yüksek lisans ve doktora tezlerini içinde barındıran ve internet üzerinden
ulaşılabilen bir veri tabanıdır.
Türkiye’de hazırlanmış olan tezlere kütüphane veri tabanları sayfamız içerisinde yer alan “YÖK Tez
Merkezi” veri tabanı üzerinden (https://library.bilgi.edu.tr/en/database/) ulaşabilirsiniz.

Dünyadaki Önemli Tezlere Nasıl Ulaşırım?
Dünyada hazırlanmış olan tezlere “ProQuest Dissertations & Theses Global” adlı veri tabanını tarayarak
ulaşabilirsiniz. Bu veri tabanı dünyanın her tarafından 1743'ten günümüze milyonlarca aranabilir tez
bibliyografik künyesi yanında, PDF biçiminde indirilebilen iki milyondan fazla tam metin tez ve bitirme
ödevi içerir. Veritabanı 1997'den bu yana eklenen tezlerin çoğunun tam metnini ve daha eski lisans
çalışmalarına tam metin erişim sunmaktadır.
“ProQuest Dissertations & Theses Global” veri tabanına erişim için kütüphane veri tabanları sayfamızda
bulunan (https://library.bilgi.edu.tr/en/database/) “Off Campus Access” butunu üzerinden SIS
bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz.

Tez Araştırma Yardımı İstiyorum
Tez yazarken araştırmalarınıza yardım ve literatür taramalarınız için Referans Kütüphanecilerimizden
https://library.bilgi.edu.tr/en/instruction/ linkteki formu doldurarak kullanıcı eğitimi talebinde
bulunabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için kutuphane@bilgi.edu.tr adresine mesaj göndermeniz yeterlidir.

Library Automation System Specialist